MFT jubileumi emblema
Magyarhoni Földtani Társulat
Ásványtan-Geokémiai Szakosztály
A programokat ismertetÅ‘ külön szakosztályi honlap további döntésig szünetel. A szakosztály adatai és rendezvényei megtalálhatók a szakosztály külön oldalain  az MFT honlapján.
A szakosztálytitkár (Cora Ildikó) elérhetÅ‘sége: coraildiko@gmail.com